MagyarEnglishDeutsch

Napelem parkok 500kW

Napelem park, napelem rendszer, napenergia, megújuló energia

 
50 – 500 kW  teljesítményű Napelem Parkok tervezése, kivitelezése, üzemeltetése.

A napelem parkok megépítésének lehetőségeit Magyarországon a 382/2007(XII.23.) Kormány rendelete  23§.szabályozza.

A Solarcell Hungary Kft. partnerei számára vállalja a teljes tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzését, külön kívánság és megállapodás alapján a Napelem Parkok hosszú távú teljes körű üzemeltetését is.

A komplex ajánlatunk az Engedélyező Hatósághoz kötelezően benyújtandó engedélyezési dokumentáció teljes körű elkészítését a szakági tervekkel együtt több ütemben foglalja magában:

Napelem park, napelem rendszer, napenergia, megújuló energia- megkövetelt tervezések, műszaki dokumentációk elkészítése
- előzetes hozzájárulások,
- tervezés,
- kiviteli tervdokumentáció,
- átadások,
- üzembe helyezés,
- használatba vételi engedélyek, majd a
- termelt energia átvételi és koordinálási szerződésekben való aktív részvétel,
- a Napelem Park hosszú távú üzemeltetése, ügyfelei képviseletében.

Az Építési Engedélyezési Terv majd a Kivitelezési- és részlettervek készítését is megbízható precizitással készítjük el ügyfeleink számára. A követelmények több hivatal (Építési Hatóság, Energiahivatal, Energiaszolgáltató, Szakhatóságok stb.) közreműködését, eljárásrendjét fedik le, melyeknek szinkronban történő, egymásra épülő munkafolyamatait koordináljuk az Ön részére.

A telepítendő rendszerek alapkoncepciójának kidolgozásával, eszközök, berendezések elhelyezhetőségének megtervezésével, autoCAD rajzok elkészítésével, rendszerrajzok súlypontjainak kiemelésével készülnek munkáink mindenki számára érthető, átlátható és a hatóságok által megkövetelt módon kimunkálásra.

A tervcsomag/ tervcsomagok komponensei (Villamos tervezés, Statikus tervezés, Építészeti tervezés, Geodézia, Talajmechanika, Tűzrendészet, Környezetvédelem ) együttesen adják a teljes „munkacsomagot”.

Egyéb költségstruktúra is jelentkezik a beruházó részére, Energiaszolgáltatónak fizetendő díjak, Szakhatósági díjak, Engedélyező Hatóságnak fizetendő díjak, melyeknek mértékét, összetételét ismerjük, illetve az eljárások során figyelemmel kísérünk.

Az épített erőművek technikai összetétele általánosságban:
Az erőmű tervezésnél és kivitelezésnél egyaránt fontos a részegységek technikai paramétereinek figyelembevétele. Nem csak a hosszú távú termelési adatok megbízható kiszámíthatósága, hanem a megfelelő minőségi biztonság is szükséges egy termelő berendezés üzemeltetéséhez. A napelem-modulok, inverterek, vezérlőegységek együttes jó minőségű összehangolása, működése mellett fontos, hogy a gyártói garanciák elérhetőek legyenek, (lehetőleg az EU-ból származzanak) a minőségbiztosítás ellenőrizhető és biztosított legyen hosszú távon is.

Ajánlott az energia átvevő partner minőségbiztosítási követelményét ismerni, betartani. A kapcsolattartás az üzemelés során külön kontroll-rendszerekre épül, melytől eltérni nem lehetséges.

A dokumentációk elkészítésének ügymenetében való részvétel és koordinálás megbízható, de főként: a Beruházó érdekeinek mindenkori figyelembe vétele és védelme a vállalt feladataink lényeges részét képezik.